PantEx AB är ett Örebroföretag som startade november 2010 som franchisetagare åt Pantbanken Sverige. Från januari 2015 är
PantEx AB en fristående pantbank.