Örebro Stadsmission är en idéburen organisation som vilar på en kristen humanistisk människosyn. Vi verkar för att skapa ett större innanförskap och ett mindre utanförskap. Ett större vi och ett mindre dem. Vi vill bidra till en varmare känsla i vår gemensamma stad, en stad där vi ser att alla har lika mycket värde.