Kårsta Golfklubb i Örebro är en familjär och trivsam golfklubb som grundades 1991 och vi är idag ca 1 600 medlemmar. Vi har verksamhet som riktar sig till alla nivåer och åldrar, vår yngsta medlem är 5 år och vår äldsta medlem är 96 år.