Välkommen till Behrn Hotell på Facebook! Det var 1927 som Johan Behrn förvärvade fastigheten som Behrn Hotell ligger i och år 2011 tar vi Behrn Hotell till Facebook.